Disclaimer

Disclaimer voor website: www.parelsvandestad.nl

Parels van de Stad B.V. (Kamer van Koophandel: 90452143), hierna te noemen Parels van de Stad, verleent u hierbij toegang tot www.parelsvandestad.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Parels van de Stad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Parels van de Stad spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Parels van de Stad.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Parels van de Stad. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Parels van de Stad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Parels van de Stad. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Parels van de Stad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

LAATSTE WIJZIGING: 24-09-2020